جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:

لیست قیمت و کاتالوگ زهکشی محوطه ، شرکتهای معتبر عرضه کننده زهکشی محوطه ، سیستم های زهکشی محوطه

زهکشی محوطه

هنگام ساخت محوطه و لند اسکیپ ، یکی از مهمترین بخشها نحوه دفع آبهای سطحی میباشد و زهکشی محوطه در حقیقت سیستم دفع آب سطحی است که آبهای جاری شده در محوطه را جمع آوری و هدایت میکند

اصول زهکشی محوطه

مبنای اصلی تمامی سیستمهای زهکشی استفاده از شیب برای هدایت آب به سمت درین و کانالهای دفع آب سطحی است ، میزان و نوع شیب زمین برای این منظور محسابه میشود . در تمامی سیستمهای دفع آب به دو گونه میتوان عمل کرد ، در صورتی که از درین نقطه ای استفاده شود ، سطح میبایست در چندین جهت شیب داشته باشد و در صورتی که از درینهای خطی استفاده شود ، یک جهت شیب در سطح کفایت میکند

سیستمهای زهکشی محوطه

سیستم سنتی در این بخش ، استفاده از جوی و هدایت آب به سمت آن است ، در نهایت آب جویها میتواند به محل خاصی برای استفاده هدایت شود و یا گیاهان را آبیاری کند و یا در زمین جذب شود .
سیستم مدرن این بخش استفاده از کانالهای پیش ساخته دفع آبهای سطحی است که هدف اصلی را با کاربردی بهتر ، پرت کمتر و ظاهری زیباتر به انجام میرسانند

برندهای مرتبط با زهکشی محوطه

برندی جهت نمایش وجود ندارد

محصولات مرتبط با زهکشی محوطه

محصولی جهت نمایش وجود ندارد
دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران‌آرشیتکتز محفوظ ميباشد.