کاتالوگ

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک
لطفا منتظر بمانيد ...
طرح ایده  - PERGO - پرگو - لمینیت و پارکت محصول  بلژیک
  • iranarchitects-pergo-01a.jpg
  • iranarchitects-pergo-02a.jpg
  • iranarchitects-pergo-03a.jpg
  • iranarchitects-pergo-04a.jpg
  • iranarchitects-pergo-05a.jpg
  • iranarchitects-pergo-06a.jpg
شرکت طرح ایده، عرضه کننده محصولات پرگو در ایران
کمپانی مطرح سوئدی-بلژیکی پرگو یکی از قدیمی ترین کارخانه های تولید کفپوش در جهان است که در سال 1977 لمینیت را اختراع کرده و به جهانیان معرفی نمود تا آنجا که امروزه لمینیت را در اکثر دنیا به اسم پرگو می شناسند.  این محصولات تماماً اروپایی بوده و دارای استانداردهای بالا اروپا می باشد. از روی دیگر تنوع زیاد طرح های پرگو هیچ گونه دلزدگی و تکرار در فضای شما را ایجاد نمی کند. طرحهایی به زیبایی چوب طبیعی. محصولات این کمپانی همیشه پیشگام نسبت به رقبای خود، با روش خاص  و نوین  تولیدش احساس و کیفیتی فراتر از لمینیت و در حد چوب طبیعی در شما ایجاد می کند. به دلیل تولید پرگو بر طبق تکنولوژی  انحصاری Titan X surface protection که منحصراً در اختیار این شرکت می باشد، این لمینیت شکوه و جلال خود را هیچ موقع از دست نمی دهد. این تکنولوژی از ذرات آلومینیم استفاده شده در لایه محافظت کننده لمینیت، مقاومت عالی در برابر سایش و خراش ایجاد می کند. لمینیت پرگو در سه سطح مختلف کیفی با طرح های متنوع وابسته به مکان مورد نظر و میزان تردد تولید می شود. 
Welcome to Pergo, Floors for real life
There is ordinary laminate flooring – and then there is Pergo Over 35 years ago we invented the laminate floor and we've been creating innovative flooring ever since. As the largest US laminate flooring manufacturer, we are constantly developing beautiful, easy-to-install floors with superior surface wear and scratch protection
Furthermore, all our designs are available in three different quality levels. Just select the design you want, and we will guide you to the quality level you need in the different rooms of your home

کاتالوگ های طرح ایده PERGO

pdf catalog Pergo Wood Parquet
Pergo Wood Parquet
pdf catalog Pergo Sensation
Pergo Sensation

دسته بندی محصولات و خدمات طرح ایده PERGO

Laminate Classic Plank

Laminate Classic Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Classic Plank

Laminate Classic Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Classic Plank

Laminate Classic Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Classic Plank

Laminate Classic Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Classic Plank

Laminate Classic Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Classic Plank

Laminate Classic Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Classic Plank

Laminate Classic Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Classic Plank

Laminate Classic Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Classic Plank 2v

Laminate Classic Plank 2v

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Classic Plank 2v

Laminate Classic Plank 2v

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Classic Plank 2v

Laminate Classic Plank 2v

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Classic Plank 4v

Laminate Classic Plank 4v

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Classic Plank 4v

Laminate Classic Plank 4v

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Classic Plank 4v

Laminate Classic Plank 4v

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Domestic Elegance

Laminate Domestic Elegance

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Domestic Elegance

Laminate Domestic Elegance

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Domestic Elegance

Laminate Domestic Elegance

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Domestic Elegance

Laminate Domestic Elegance

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Long Plank

Laminate Long Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Long Plank

Laminate Long Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Long Plank

Laminate Long Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Long Plank

Laminate Long Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Long Plank

Laminate Long Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Modern Plank

Laminate Modern Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Modern Plank

Laminate Modern Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Modern Plank

Laminate Modern Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Modern Plank

Laminate Modern Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Modern Plank

Laminate Modern Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Modern Plank

Laminate Modern Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Big Slab

Laminate Big Slab

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Big Slab 4v

Laminate Big Slab 4v

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Big Slab 4v

Laminate Big Slab 4v

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Big Slab 4v

Laminate Big Slab 4v

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Laminate Big Slab 4v

Laminate Big Slab 4v

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Vinyl Classic Plank

Vinyl Classic Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Vinyl Classic Plank

Vinyl Classic Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Vinyl Classic Plank

Vinyl Classic Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Vinyl Classic Plank

Vinyl Classic Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Vinyl Modern Plank

Vinyl Modern Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Vinyl Modern Plank

Vinyl Modern Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Vinyl Modern Plank

Vinyl Modern Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Vinyl Modern Plank

Vinyl Modern Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Vinyl Plank

Vinyl Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Vinyl Plank

Vinyl Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Vinyl Plank

Vinyl Plank

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Vinyl Tile

Vinyl Tile

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Vinyl Tile

Vinyl Tile

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Vinyl Tile

Vinyl Tile

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Åland

Wood Parquet Åland

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Åland

Wood Parquet Åland

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Åland

Wood Parquet Åland

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Bornholm

Wood Parquet Bornholm

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Bornholm

Wood Parquet Bornholm

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Bornholm

Wood Parquet Bornholm

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Bornholm

Wood Parquet Bornholm

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Gotland

Wood Parquet Gotland

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Gotland

Wood Parquet Gotland

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Gotland

Wood Parquet Gotland

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Gotland

Wood Parquet Gotland

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Jomfruland

Wood Parquet Jomfruland

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Jomfruland

Wood Parquet Jomfruland

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Jomfruland

Wood Parquet Jomfruland

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Jomfruland

Wood Parquet Jomfruland

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Sjælland

Wood Parquet Sjælland

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Sjælland

Wood Parquet Sjælland

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Sjælland

Wood Parquet Sjælland

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Svalbard

Wood Parquet Svalbard

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Svalbard

Wood Parquet Svalbard

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Svalbard

Wood Parquet Svalbard

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Svalbard

Wood Parquet Svalbard

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Svalbard

Wood Parquet Svalbard

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Varmdo

Wood Parquet Varmdo

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Varmdo

Wood Parquet Varmdo

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Varmdo

Wood Parquet Varmdo

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

Wood Parquet Varmdo

Wood Parquet Varmdo

طرح ایده PERGO

پرگو - لمینیت و پارکت محصول بلژیک

مشــــــاهده

دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران‌آرشیتکتز محفوظ ميباشد.