فرم و فضا

پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
نشانی:
-
تلفن:
-
فکس:
-

-
-
*نام : *نام خانوادگی :
*آدرس ایمیل :
*تلفن همراه : *تلفن ثابت :
نــام شـــرکــت :
توضـــیحـــــات :
لطفا منتظر بمانيد ...
فرم و فضا پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
  • iranarchitects-ff-profile(1).jpg
  • iranarchitects-ff-profile(2).jpg
  • iranarchitects-ff-profile(3).jpg
  • iranarchitects-ff-profile(4).jpg
  • iranarchitects-ff-profile(5).jpg
  • iranarchitects-ff-profile(6).jpg
 شرکت فرم و فضا حاصل همايي 23 سال تجربه ، هنر و دانش روز متخصصين ايران زمين مي باشد. اين مجموعه با نوآوری در عرصه معماري داخلي و طراحی محصولات اداری و خانگی ضمن ارتقا روز افزون كيفيت توليد به طور گسترده به فعالیت خود ادامه مي دهد.
بنیانگذاران شرکت فرم وفضا از سال 1372 به طور تخصصی در زمینه طراحی و تولید مبلمان فعالیت داشته و اینک با نگرشی نو، به سمت استانداردهاي جهاني پيش ميروند.

زمینه تخصصی فعالیت:

• معماری داخلی و اجراء
• طراحی و تولید مبلمان اداری – پارتيشن
• طراحی و تولید مبلمان خانگی
• طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی
• تجهیز سالنهای کنفرانس
• طراحی و اجرای دکوراسیون کلیه فضا های عمومی

کاتالوگ های فرم و فضا

pdf catalog کاتالوگ فرم فضا
کاتالوگ فرم فضا

پروژه های اجرا شده فرم و فضا

دسته بندی محصولات و خدمات فرم و فضا

میز مدیریت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت تارا
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت راینو
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت پیور
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت پیور
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت پنلید
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت پنلید
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت پنلید
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت پنلید
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت پنلید
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت پنلید
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت ارسی
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت ارسی
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت ارسی
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت ارسی
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت ارسی
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت مگا
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت ماتریکس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت ماتریکس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت لایت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت لایت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت لایت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت اکسپلود
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت اکسپلود
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت اکسپلود
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت کالچر
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز مدیریت کالچر
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت کیوبیک
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت کیوبیک
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت کیوبیک
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت کیوبیک
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ست مدیریت کیوبیک
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کنفرانس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ورک استیشن
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ورک استیشن
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ورک استیشن
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کارمند
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ورك استيشن استف
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
ورك استيشن استف
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کارمند یونیت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کارمند یونیت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کارمند یونیت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کارمند ترا
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کارمند ترا
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کارمند ترا
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کارمند استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کارمند استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کارمند استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کارمند استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کارمند استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کارمند استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کارمند پیرامید
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
میز کارمند باکس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
رسپشن استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
رسپشن استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
رسپشن استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
رسپشن استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
رسپشن استیل
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
رسپشن سیگنال
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
رسپشن ریموند
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
رسپشن پنلیت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
رسپشن پنلیت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
رسپشن پلین
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
رسپشن پلین
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
رسپشن پلین
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
رسپشن پلین
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
رسپشن لایت
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
رسپشن کرو
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
رسپشن باکس
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
پارتیشن
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
پارتیشن
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
پارتیشن
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
پارتیشن
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
پارتیشن
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
پارتیشن
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
پارتیشن
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
پارتیشن
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
پارتیشن
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
پارتیشن
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
پارتیشن
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
پارتیشن
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
کمد اداری
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
کمد اداری
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
کمد اداری
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
کمد اداری
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
کمد اداری
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
کمد اداری
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
کمد اداری
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
کمد اداری
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
کمد اداری
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
کمد اداری
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
کمد اداری
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
کمد اداری
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
کمد اداری
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
کمد اداری
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
کمد اداری
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
دیوارپوش
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
دیوارپوش
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
دیوارپوش
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
دیوارپوش
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
دیوارپوش
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
دیوارپوش
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
دیوارپوش
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
دیوارپوش
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
دیوارپوش
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
دیوارپوش
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
دیوارپوش
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
دیوارپوش
پارتیشن و مبلمان اداری | طراحی داخلی
دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران آرشیتکتز محفوظ ميباشد.