کاتالوگ

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا
لطفا منتظر بمانيد ...
خانه آراد L'Antic Colonial پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا
  • iranarchitects-arad-lc-floor-1.jpg
  • iranarchitects-arad-lc-floor-2.jpg
  • iranarchitects-arad-lc-floor-3.jpg
  • iranarchitects-arad-lc-floor-4.jpg
  • iranarchitects-arad-lc-floor-5.jpg
  • iranarchitects-arad-lc-floor-6.jpg
LANTIC COLONIAL زیر مجموعه ای از کارخانجات پرسلانوسا می باشد. این شرکت دارای محصولات گسترده ای می باشد. پارکت های تمام چوب و لمینیت از جمله محصولات این شرکت می باشد.

شرکت خانه آراد
جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت قدرکار در سال ۱۳۹۲ اقدام به تاسیس شرکت خانه آراد نموده اند.
شرکت قدرکار دارای پایه یک ابنیه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در رشته پیمانکاری و تخصص طراحی معماری ، طراحی شهری ، طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و ... در زمینه خدمات مهندس مشاور از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌باشد. از سال ۱۳۶۲ (سال تاسیس) پروژهای بسیاری در سراسر کشور طرح و اجرا نموده است. به منظور تخصصی تر شدن در زمینه‌های معماری داخلی‌ و واردات محصولات ساختمانی و تاسیساتی در سال ۱۳۹۲ اقدام به تاسیس شرکت خانه آراد کرده است.
شرکت خانه آراد سعی‌ دارد با تکیه بر توانمندی‌های خود در زمینه واردات محصولات با کیفیت و روز اروپا روندی نو در صنعت ساختمان ایجاد کند.
شرکت آراد دارای نمایندگی‌ انحصاری شرکت پرسلانسا اسپانیا و باچی کانادا است.

کاتالوگ های خانه آراد L'Antic Colonial

pdf catalog General 2018
General 2018
pdf catalog General 2016
General 2016

دسته بندی محصولات و خدمات خانه آراد L'Antic Colonial

Wood Lovers

Wood Lovers

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wood Lovers

Wood Lovers

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Tortona

Tortona

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Tortona

Tortona

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Revival

Revival

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Revival

Revival

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Revival

Revival

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Revival

Revival

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Modern

Modern

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Modern

Modern

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Mini Eden Texture

Mini Eden Texture

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Mini Eden Texture

Mini Eden Texture

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Mini Eden

Mini Eden

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Mini Eden

Mini Eden

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Legend

Legend

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Legend

Legend

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Legacy

Legacy

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Legacy

Legacy

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Eden Texture

Eden Texture

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Eden Texture

Eden Texture

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Eden

Eden

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Eden

Eden

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Classic

Classic

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Classic

Classic

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Chevron

Chevron

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Chevron

Chevron

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Authentic

Authentic

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Authentic

Authentic

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Authentic

Authentic

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Authentic

Authentic

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Artisan

Artisan

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Artisan

Artisan

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Advance Premium

Advance Premium

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Advance Premium

Advance Premium

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Advance

Advance

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Advance

Advance

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Supreme

Supreme

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Supreme

Supreme

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Supreme

Supreme

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Style

Style

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Style

Style

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Revelation

Revelation

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Revelation

Revelation

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Residence

Residence

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Residence

Residence

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Natural

Natural

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Natural

Natural

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Genuine

Genuine

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Genuine

Genuine

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Genuine

Genuine

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Endless

Endless

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Endless

Endless

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Endless

Endless

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Endless

Endless

خانه آراد L'Antic Colonial

پارکت های تمام چوب و لمینیت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران‌آرشیتکتز محفوظ ميباشد.