کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری
نشانی:
-
تلفن:
-
فکس:
-

-
-
*نام : *نام خانوادگی :
*آدرس ایمیل :
*تلفن همراه : *تلفن ثابت :
نــام شـــرکــت :
توضـــیحـــــات :
لطفا منتظر بمانيد ...
کلسترا Clestra پارتیشن اداری
  • iranarchitects-clestra-profile-1.jpg
  • iranarchitects-clestra-profile-2.jpg
  • iranarchitects-clestra-profile-3.jpg
  • iranarchitects-clestra-profile-4.jpg
  • iranarchitects-clestra-profile-5.jpg
  • iranarchitects-clestra-profile-6.jpg
شرکت E.F.Hauserman در سال ۱۹۱۳ در کلیولند ایالات متحده آمریکا تاسـیس شـد و با سـرعت چشمگیری رشـد کرد. گروه هاوزرمان در دهه هشـتاد میلادی در کنار شریک اروپایی خـود بـه هویتـی جدیـد رسـید و کلسـترا (CLEvLand/ STRAsburg) نام گرفت. کلسـترا بـا بهره بردن از کارآفرینانی مجـرب و حرفـه ای از پیشـگامان حال حاضر صنعت پارتیشـن در دنیا محسـوب می شـود. ایـن برند با ۲۷ زیر مجموعه، ۳ کارخانه و ۸۰۰ کارمنـد در تمامی قاره ها حضور فعال دارد. امروز کمتر پروژه اداری، دانشـگاه، بیمارسـتان یـا مجوعـه بزرگی در دنیا وجود دارد که بدون مشـاوره و کمک کلسترا سـاخته شود. اطمینان داریـم که ایـن مجموعه در قرن ۲۱ میلادی هم بـا موفقیت به راه خود در خلاقیت و پیشـرفت جهانی ادامه خواهد داد.
از ویژگی های فنی متمایز این محصول قابلیت کاهش صدا تا ۴۵ dB در پارتیشن های شیشه ای و ۵۲ dB در پارتیشن های سالید است. این محصول تا ۲۰ mm از کف و ۲۲/۵mm   از سقف قابلیت انطباق با سطح (فیتینگ) دارد و ویژگی مقاومت در برابر حریق آن  بر اساس استاندارد Euroclass عبارت است از: EN 1-13501: A-2s1, d0 

زمینه فعالیت: پارتیشن اداری - تجهیزات اداری - پارتیشن اتاق تمیز - طراحی داخلی - اتاق سیگار - دیوار رسانه ای - پارتیشن شیشه ای - پارتیشن غیر شیشیه ای

کاتالوگ های کلسترا Clestra

pdf catalog Clestra Farsi
Clestra Farsi
pdf catalog Clestra Baya
Clestra Baya
pdf catalog Clestra Loft
Clestra Loft
pdf catalog Clestra M1
Clestra M1
pdf catalog Clestra M2
Clestra M2
pdf catalog Clestra Photo
Clestra Photo
pdf catalog Clestra Pleiair
Clestra Pleiair
pdf catalog Clestra Smoking Lounge
Clestra Smoking Lounge
pdf catalog Clestra Synchrone
Clestra Synchrone
pdf catalog Clestra Synops
Clestra Synops

پروژه های اجرا شده کلسترا Clestra

دسته بندی محصولات و خدمات کلسترا Clestra

Baya

Baya

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Baya

Baya

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Baya

Baya

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Baya

Baya

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Loft

Loft

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Loft

Loft

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Loft

Loft

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Metropolines

Metropolines

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Metropolines

Metropolines

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Metropolines

Metropolines

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Pleinair

Pleinair

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Pleinair

Pleinair

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Pleinair

Pleinair

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Pleinair

Pleinair

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Metropolines

Metropolines

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Metropolines

Metropolines

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Metropolines

Metropolines

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Metropolines

Metropolines

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Photo

Photo

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Photo

Photo

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Synchrone

Synchrone

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Synchrone

Synchrone

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Synops

Synops

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Synops

Synops

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Texto

Texto

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Texto

Texto

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Texto

Texto

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Sliding Door

Sliding Door

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Solid Door

Solid Door

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Solid Door

Solid Door

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Glass Design

Glass Design

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Glass Design

Glass Design

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Magnetic Equipments

Magnetic Equipments

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Magnetic Equipments

Magnetic Equipments

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Media Wall

Media Wall

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Media Wall

Media Wall

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Irys

Irys

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Irys

Irys

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Irys

Irys

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Smoking Lounge

Smoking Lounge

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

Smoking Lounge

Smoking Lounge

کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری

مشــــــاهده

دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران آرشیتکتز محفوظ ميباشد.