کلسترا Clestra

کلسترا پارتیشن اداری
نشانی:
-
تلفن:
-
فکس:
-

-
-
*نام : *نام خانوادگی :
*آدرس ایمیل :
*تلفن همراه : *تلفن ثابت :
نــام شـــرکــت :
توضـــیحـــــات :
لطفا منتظر بمانيد ...
کلسترا Clestra پارتیشن اداری
  • iranarchitects-clestra-profile-1.jpg
  • iranarchitects-clestra-profile-2.jpg
  • iranarchitects-clestra-profile-3.jpg
  • iranarchitects-clestra-profile-4.jpg
  • iranarchitects-clestra-profile-5.jpg
  • iranarchitects-clestra-profile-6.jpg
شرکت E.F.Hauserman در سال ۱۹۱۳ در کلیولند ایالات متحده آمریکا تاسـیس شـد و با سـرعت چشمگیری رشـد کرد. گروه هاوزرمان در دهه هشـتاد میلادی در کنار شریک اروپایی خـود بـه هویتـی جدیـد رسـید و کلسـترا (CLEvLand/ STRAsburg) نام گرفت. کلسـترا بـا بهره بردن از کارآفرینانی مجـرب و حرفـه ای از پیشـگامان حال حاضر صنعت پارتیشـن در دنیا محسـوب می شـود. ایـن برند با ۲۷ زیر مجموعه، ۳ کارخانه و ۸۰۰ کارمنـد در تمامی قاره ها حضور فعال دارد. امروز کمتر پروژه اداری، دانشـگاه، بیمارسـتان یـا مجوعـه بزرگی در دنیا وجود دارد که بدون مشـاوره و کمک کلسترا سـاخته شود. اطمینان داریـم که ایـن مجموعه در قرن ۲۱ میلادی هم بـا موفقیت به راه خود در خلاقیت و پیشـرفت جهانی ادامه خواهد داد.
از ویژگی های فنی متمایز این محصول قابلیت کاهش صدا تا ۴۵ dB در پارتیشن های شیشه ای و ۵۲ dB در پارتیشن های سالید است. این محصول تا ۲۰ mm از کف و ۲۲/۵mm   از سقف قابلیت انطباق با سطح (فیتینگ) دارد و ویژگی مقاومت در برابر حریق آن  بر اساس استاندارد Euroclass عبارت است از: EN 1-13501: A-2s1, d0 

زمینه فعالیت: پارتیشن اداری - تجهیزات اداری - پارتیشن اتاق تمیز - طراحی داخلی - اتاق سیگار - دیوار رسانه ای - پارتیشن شیشه ای - پارتیشن غیر شیشیه ای

کاتالوگ های کلسترا Clestra

pdf catalog Clestra Farsi
Clestra Farsi
pdf catalog Clestra Baya
Clestra Baya
pdf catalog Clestra Loft
Clestra Loft
pdf catalog Clestra M1
Clestra M1
pdf catalog Clestra M2
Clestra M2
pdf catalog Clestra Photo
Clestra Photo
pdf catalog Clestra Pleiair
Clestra Pleiair
pdf catalog Clestra Smoking Lounge
Clestra Smoking Lounge
pdf catalog Clestra Synchrone
Clestra Synchrone
pdf catalog Clestra Synops
Clestra Synops

پروژه های اجرا شده کلسترا Clestra

دسته بندی محصولات و خدمات کلسترا Clestra

Baya
کلسترا پارتیشن اداری
Baya
کلسترا پارتیشن اداری
Baya
کلسترا پارتیشن اداری
Baya
کلسترا پارتیشن اداری
Loft
کلسترا پارتیشن اداری
Loft
کلسترا پارتیشن اداری
Loft
کلسترا پارتیشن اداری
Metropolines
کلسترا پارتیشن اداری
Metropolines
کلسترا پارتیشن اداری
Metropolines
کلسترا پارتیشن اداری
Pleinair
کلسترا پارتیشن اداری
Pleinair
کلسترا پارتیشن اداری
Pleinair
کلسترا پارتیشن اداری
Pleinair
کلسترا پارتیشن اداری
Metropolines
کلسترا پارتیشن اداری
Metropolines
کلسترا پارتیشن اداری
Metropolines
کلسترا پارتیشن اداری
Metropolines
کلسترا پارتیشن اداری
Photo
کلسترا پارتیشن اداری
Photo
کلسترا پارتیشن اداری
Synchrone
کلسترا پارتیشن اداری
Synchrone
کلسترا پارتیشن اداری
Synops
کلسترا پارتیشن اداری
Synops
کلسترا پارتیشن اداری
Texto
کلسترا پارتیشن اداری
Texto
کلسترا پارتیشن اداری
Texto
کلسترا پارتیشن اداری
Sliding Door
کلسترا پارتیشن اداری
Solid Door
کلسترا پارتیشن اداری
Solid Door
کلسترا پارتیشن اداری
Transparent Hinged Door
کلسترا پارتیشن اداری
Glass Design
کلسترا پارتیشن اداری
Glass Design
کلسترا پارتیشن اداری
Magnetic Equipments
کلسترا پارتیشن اداری
Magnetic Equipments
کلسترا پارتیشن اداری
Plein Air Accessories
کلسترا پارتیشن اداری
Plein Air Accessories
کلسترا پارتیشن اداری
Plein Air Accessories
کلسترا پارتیشن اداری
Media Wall
کلسترا پارتیشن اداری
Media Wall
کلسترا پارتیشن اداری
Irys
کلسترا پارتیشن اداری
Irys
کلسترا پارتیشن اداری
Irys
کلسترا پارتیشن اداری
Smoking Lounge
کلسترا پارتیشن اداری
Smoking Lounge
کلسترا پارتیشن اداری
دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران آرشیتکتز محفوظ ميباشد.