کاتالوگ

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا
لطفا منتظر بمانيد ...
گرسپانیا Grespania کاشی و سرامیک محصول اسپانیا
  • iranarchitects-grespania-1.jpg
  • iranarchitects-grespania-2.jpg
  • iranarchitects-grespania-3.jpg
  • iranarchitects-grespania-4.jpg
  • iranarchitects-grespania-5.jpg
  • iranarchitects-grespania-6.jpg
شرکت بازرگانی عبادی بیش از 40 سال است که سابقه فعالیت در زمینه کاشی و سرامیک، همچنین صادارت و واردات آن را دارد.
چندی است که این شرکت نمایندگی رسمی و انحصاری را از برند گرسپانیا که یکی از معتبرترین کارخانه های معروف دنیا در زمینه تولید کاشی، سرامیک و پرسلان می باشد را به خود اختصاص داده است. گرسپانیا با ترکیب کردن هنر و تکنولوژی مدرن به پیشرفته ترین فرآیندها برای تولید کاشی های کف، کاشی دیوار  و ورقه های قالب بزرگ پرسلان تا سایز 120*360 در ضخامت های مختلف مجهز شده است.
امکانات دسترسی به محصولات گرسپانیا نا محدود هستند؛ از ایده های افراد برای داشتن سبک منحصر به فرد برای خانه هایشان تا ایده های حرفه ای تر برای معماران و طراحانی که در پروژه های بزرگ ساختمانی دخیل هستند. این شرکت با داشتن گواهینامه های بین المللی ازجمله ISO 9001  وISO 14001 که به ترتیب در برگیرنده توجهات مدیریتی و محصولی سازگار با محیط زیست می باشد، مهر تأییدی است تا برند گرسپانیا به عنوان یک شرکت بین المللی و پیشرو در بازار جهانی بدرخشد.
افتخار ما این است که با داشتن اعتبار برند گرسپانیا و همچنین اعتبار مشتریانی چون شما، در کشور ایران بدرخشیم.

کاتالوگ های گرسپانیا Grespania

pdf catalog Grespania General 2017
Grespania General 2017
pdf catalog Grespania Coverlam 2017
Grespania Coverlam 2017
pdf catalog Grespania Coverlam Top
Grespania Coverlam Top
pdf catalog Grespania Novedades 2017
Grespania Novedades 2017

دسته بندی محصولات و خدمات گرسپانیا Grespania

Coverlam Basic

Coverlam Basic

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Coverlam Basic

Coverlam Basic

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Coverlam Concrete

Coverlam Concrete

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Coverlam Concrete

Coverlam Concrete

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Coverlam Estatuario

Coverlam Estatuario

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Coverlam Lava

Coverlam Lava

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Coverlam Lava

Coverlam Lava

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Coverlam Medusa

Coverlam Medusa

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Coverlam Oxido

Coverlam Oxido

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Coverlam Oxido

Coverlam Oxido

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Coverlam Pirineos

Coverlam Pirineos

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Coverlam Silk

Coverlam Silk

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Coverlam Silk

Coverlam Silk

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Coverlam Titan

Coverlam Titan

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Coverlam Titan

Coverlam Titan

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Amazonia

Porcelain Amazonia

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Amazonia

Porcelain Amazonia

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Atacama

Porcelain Atacama

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Atacama

Porcelain Atacama

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Atlas

Porcelain Atlas

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Atlas

Porcelain Atlas

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Avalon

Porcelain Avalon

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Avalon

Porcelain Avalon

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Basilea

Porcelain Basilea

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Basilea

Porcelain Basilea

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Calacata

Porcelain Calacata

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Calacata

Porcelain Calacata

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Cambridge

Porcelain Cambridge

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Cambridge

Porcelain Cambridge

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain City

Porcelain City

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain City

Porcelain City

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Cubana

Porcelain Cubana

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Cubana

Porcelain Cubana

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Dock

Porcelain Dock

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Dock

Porcelain Dock

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Home Stone

Porcelain Home Stone

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Home Stone

Porcelain Home Stone

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Lieja

Porcelain Lieja

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Lieja

Porcelain Lieja

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Palace Agata

Porcelain Palace Agata

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Palace Agata

Porcelain Palace Agata

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Palace Alicante

Porcelain Palace Alicante

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Tempo

Porcelain Tempo

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Porcelain Tempo

Porcelain Tempo

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Alsacia

Wall Tiles Alsacia

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Alsacia

Wall Tiles Alsacia

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Altai

Wall Tiles Altai

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Altai

Wall Tiles Altai

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Austin

Wall Tiles Austin

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Baltico

Wall Tiles Baltico

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Baltico

Wall Tiles Baltico

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Boreal

Wall Tiles Boreal

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Boreal

Wall Tiles Boreal

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Boston

Wall Tiles Boston

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Boston

Wall Tiles Boston

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Crystal

Wall Tiles Crystal

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Crystal

Wall Tiles Crystal

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Dinamarca

Wall Tiles Dinamarca

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Estuco Pav

Wall Tiles Estuco Pav

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Estuco Rev

Wall Tiles Estuco Rev

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Estuco Rev

Wall Tiles Estuco Rev

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Futura

Wall Tiles Futura

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Futura

Wall Tiles Futura

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Gala Pav

Wall Tiles Gala Pav

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Gala Pav

Wall Tiles Gala Pav

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Gala Rev

Wall Tiles Gala Rev

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Gala Rev

Wall Tiles Gala Rev

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Lord

Wall Tiles Lord

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Lord

Wall Tiles Lord

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Luxor

Wall Tiles Luxor

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Luxor

Wall Tiles Luxor

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Mont Blanc

Wall Tiles Mont Blanc

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Mont Blanc

Wall Tiles Mont Blanc

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Nepal

Wall Tiles Nepal

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Nepal

Wall Tiles Nepal

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Opalo

Wall Tiles Opalo

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Opalo

Wall Tiles Opalo

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Praga

Wall Tiles Praga

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Praga

Wall Tiles Praga

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Reims

Wall Tiles Reims

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Reims

Wall Tiles Reims

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Suecia

Wall Tiles Suecia

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Suecia

Wall Tiles Suecia

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Versailles

Wall Tiles Versailles

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Versailles

Wall Tiles Versailles

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Wall Tiles Vesubio

Wall Tiles Vesubio

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Musa Mosaico

Musa Mosaico

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Musa Mosaico

Musa Mosaico

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Musa Mosaico

Musa Mosaico

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Musa Mosaico

Musa Mosaico

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Musa Mosaico

Musa Mosaico

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Nereida Mosaico

Nereida Mosaico

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Nereida Mosaico

Nereida Mosaico

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Velia Mosaico

Velia Mosaico

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Velia Mosaico

Velia Mosaico

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Healthy & Clean

Healthy & Clean

گرسپانیا Grespania

کاشی و سرامیک محصول اسپانیا

مشــــــاهده

دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران‌آرشیتکتز محفوظ ميباشد.