کاتالوگ

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک
لطفا منتظر بمانيد ...
کیانیک Kianik ساختمان هوشمند کیانیک
  • iranarchitects-kianik-profile-1.jpg
  • iranarchitects-kianik-profile-2.jpg
  • iranarchitects-kianik-profile-3.jpg
  • iranarchitects-kianik-profile-4.jpg
  • iranarchitects-kianik-profile-5.jpg
  • iranarchitects-kianik-profile-6.jpg
ساختمان هوشمند کیانیک
نمایندگی انحصاری خانه هوشمند Interra در ایران 
نمایندگی خانه هوشمند Zennio, Berker, Schneider و نمایندگی سیستم صوتی EGI در ایران 
شـرکت ساختمان هوشـمند کیانیک بر پایه پروتـکل KNX در زمینه آمـوزش، طـراحی، مشـاوره و اجـرای هوشـمند سـازی و تکنولوژی های نوین سـاختمان با انجام یک دهـه فعالیت در ایران، مفتخر اسـت فعالیت خود را جهت تأمین تجـهیزات واجرای سیستـم هـای یکپارچه اتومـاسـیون خـانه و مدیـریت سـاختمان(BMS) شامـل: سـاختمان هـای مسـکونی، بـرج ها، ویـلاها، ساختمان های اداری و تجـاری، هتـل ها، بیمـارستانها رستوران ها و مراکز خرید اعلام نماید. این شرکت با احترام به حق انتخاب مشتریان و ضمن رعایت کلیه استانداردهای لازم و همـچنین حفـظ بالاترین سطح کیفیت و طراحی بی نظیر که مطابق با سبک چیدمان داخلی و نمای بیرونی ساختمان می باشـد خدمات خـود را ارائه نمـوده است تا با توجه به نکـاتی از قبیل نـوع کاربری سـاختـمان، مباحث شهرسازی و میـزان بودجه تخصیص یافته انتخاب مناسـب تری از سـوی مشـتریان صورت پذیرد که از عوامل موفـقیت و مزایای رقابتی کیانیک با دیگر شرکت ها می گردد. لازم به ذکـر است که کارشناسـان این شـرکت دارای گواهینامه معتـبر KNX می باشند و با ارائه راهکارهای کاربردی مناسب و آخرین تکـنولوژی روز، همـراه با گـردآوری محصولات برتر دنـیا سـبدی کامـل از محصـولات با کیفیت بالا را جهـت کنترل ساختمان از جلوی درب خانه تا موتـورخانه، داخـل اتاق ها، فضـا و نمای سـاختمان با طرح ها و ویـژگی های متنوع در اختیار مهندسان و کارفرمایان عزیز قرار می دهند.  

کاتالوگ های کیانیک Kianik

pdf catalog Kianik About
Kianik About
pdf catalog Kianik KNX
Kianik KNX
pdf catalog Berker BIQ
Berker BIQ
pdf catalog Berker Switch
Berker Switch
pdf catalog Berker TS Crystal
Berker TS Crystal
pdf catalog Berker TS Sensor
Berker TS Sensor
pdf catalog Egi Audio Solution
Egi Audio Solution
pdf catalog Intera Combo Module
Intera Combo Module
pdf catalog Interra iSwitch
Interra iSwitch
pdf catalog Interra Software
Interra Software
pdf catalog Interra Touch Panel
Interra Touch Panel
pdf catalog Luxury Touch Switches
Luxury Touch Switches
pdf catalog Merten System Design
Merten System Design
pdf catalog Merten System M
Merten System M
pdf catalog Neutron Door Panel
Neutron Door Panel
pdf catalog Neutron Video System
Neutron Video System
pdf catalog Schneider Multitouch Pro
Schneider Multitouch Pro
pdf catalog Schneider System Design
Schneider System Design
pdf catalog Schneider System M
Schneider System M
pdf catalog Smart Automation System
Smart Automation System
pdf catalog Zennio Touch
Zennio Touch
pdf catalog Zennio Z41
Zennio Z41

محصولات و خدمات کیانیک Kianik

Berker TS Sensor Black

Berker TS Sensor Black

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker TS Sensor Black

Berker TS Sensor Black

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker BIQ Push Button

Berker BIQ Push Button

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker BIQ Push Button

Berker BIQ Push Button

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker BIQ Push Button

Berker BIQ Push Button

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker BIQ Push Button

Berker BIQ Push Button

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker BIQ Push Button

Berker BIQ Push Button

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker BIQ Push Button

Berker BIQ Push Button

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker BIQ Push Button

Berker BIQ Push Button

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker BIQ Push Button

Berker BIQ Push Button

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker TS Crystal

Berker TS Crystal

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker TS Crystal

Berker TS Crystal

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker TS Crystal

Berker TS Crystal

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker TS Crystal

Berker TS Crystal

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Swarovski Crystal Ball

Swarovski Crystal Ball

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker TS Crystal

Berker TS Crystal

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker TS Crystal

Berker TS Crystal

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker TS Crystal

Berker TS Crystal

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Berker TS Crystal

Berker TS Crystal

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Swarovski Crystal Ball

Swarovski Crystal Ball

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Interra I Switch

Interra I Switch

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Interra I Switch

Interra I Switch

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Interra I Switch

Interra I Switch

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Interra I Switch

Interra I Switch

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Interra I Switch

Interra I Switch

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Interra I Switch

Interra I Switch

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Interra I Switch

Interra I Switch

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Interra I Switch

Interra I Switch

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Interra Combo Module

Interra Combo Module

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Interra Combo Module

Interra Combo Module

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik Switches

Kianik Switches

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik Switches

Kianik Switches

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik Switches

Kianik Switches

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik Switches

Kianik Switches

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik Switches

Kianik Switches

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik Switches

Kianik Switches

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik Switches

Kianik Switches

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik Switches

Kianik Switches

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik Switches

Kianik Switches

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik Switches

Kianik Switches

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik Switches

Kianik Switches

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik Switches

Kianik Switches

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik Switches

Kianik Switches

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik Switches

Kianik Switches

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik Switches

Kianik Switches

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Egi 06016

Egi 06016

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Egi 06021

Egi 06021

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Egi 06040

Egi 06040

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Egi 06035

Egi 06035

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Egi 60614

Egi 60614

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Egi 41007

Egi 41007

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Egi 40291

Egi 40291

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Egi 40200

Egi 40200

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Egi 41503

Egi 41503

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Egi 41509

Egi 41509

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Egi 41008

Egi 41008

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik VTO2000A

Kianik VTO2000A

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik VTO6100C

Kianik VTO6100C

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik VTO6210BW

Kianik VTO6210BW

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

Kianik VTO1220

Kianik VTO1220

کیانیک Kianik

ساختمان هوشمند کیانیک

مشــــــاهده

دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران‌آرشیتکتز محفوظ ميباشد.