کاتالوگ

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا
لطفا منتظر بمانيد ...
F.lli Frattini   فراتینی شیرآلات ایتالیا
  • altavita-frattini-07.jpg
  • altavita-frattini-02.jpg
  • altavita-frattini-03.jpg
  • altavita-frattini-04.jpg
  • altavita-frattini-05.jpg
  • altavita-frattini-06.jpg
F.lli Frattini
فراتلی فراتینی شرکتی ایتالیایی است که انواع شیرآلات لوکس بهداشتی را با دیزاین های متفاوت و تحسین برانگیز به صورت مدرن و کلاسیک تولید می کند. این شرکت از سال 1958 میلادی فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون در ده ها کشور به عرضه شیرآلات لوکس می پردازد.
 

کاتالوگ های F.lli Frattini

pdf catalog Frattini Constellation
Frattini Constellation
pdf catalog Frattini Suite Collection
Frattini Suite Collection

محصولات و خدمات F.lli Frattini

Luce Suite washbasin mixer 2

Luce Suite washbasin mixer 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Luce Suite washbasin mixer

Luce Suite washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Luce Suite bath mixer 2

Luce Suite bath mixer 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Luce Suite bath mixer

Luce Suite bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Lybra Suite washbasin mixer

Lybra Suite washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Lybra Suite sink mixer

Lybra Suite sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Lybra Suite shower

Lybra Suite shower

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Lybra Suite bath mixer

Lybra Suite bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morgan Suite washbasin mixer

Morgan Suite washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morgan Suite sink mixer

Morgan Suite sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morgan Suite bath mixer 2

Morgan Suite bath mixer 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morgan Suite bath mixer

Morgan Suite bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Accesori towel bar

Constellation Accesori towel bar

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation accesori standing towel holder

Constellation accesori standing towel holder

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Accesori soap dispenser

Constellation Accesori soap dispenser

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Accesori brush holder

Constellation Accesori brush holder

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Brera washbasin mixer

Constellation Brera washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Brera sink mixer

Constellation Brera sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Brera shower

Constellation Brera shower

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Brera bath mixer

Constellation Brera bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Cayen washbasin mixer 2

Constellation Cayen washbasin mixer 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Cayen washbasin mixer

Constellation Cayen washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Cayen sink mixer

Constellation Cayen sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Cayen shower

Constellation Cayen shower

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Delizia washbasin mixer

Constellation Delizia washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Delizia sink mixer

Constellation Delizia sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Delizia shower

Constellation Delizia shower

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Delizia bath mixer

Constellation Delizia bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Fosca washbasin mixer

Constellation Fosca washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Fosca sink mixer 2

Constellation Fosca sink mixer 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Fosca sink mixer

Constellation Fosca sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Fosca bath mixer

Constellation Fosca bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Gaia washbasin mixer 2

Constellation Gaia washbasin mixer 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Gaia washbasin mixer

Constellation Gaia washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Gaia sink mixer

Constellation Gaia sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Gaia bath mixer

Constellation Gaia bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Luce washbasin mixer 2

Constellation Luce washbasin mixer 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Luce washbasin mixer

Constellation Luce washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Luce sink mixer

Constellation Luce sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Luce bath mixer

Constellation Luce bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Lucrezia washbasin mixer 2

Constellation Lucrezia washbasin mixer 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Lucrezia washbasin mixer

Constellation Lucrezia washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Lucrezia shower

Constellation Lucrezia shower

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Lucrezia bath mixer

Constellation Lucrezia bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Musa washbasin mixer 2

Constellation Musa washbasin mixer 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Musa washbasin mixer

Constellation Musa washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Musa sink mixer

Constellation Musa sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Musa bath mixer

Constellation Musa bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Royal washbasin mixer 2

Constellation Royal washbasin mixer 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Royal washbasin mixer

Constellation Royal washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Royal bidet mixer

Constellation Royal bidet mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Royal bath mixer

Constellation Royal bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Scenic washbasin mixer 2

Constellation Scenic washbasin mixer 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Scenic washbasin mixer

Constellation Scenic washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Scenic sink mixer

Constellation Scenic sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Scenic bathmixer

Constellation Scenic bathmixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Shower program 4

Constellation Shower program 4

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Shower program 3

Constellation Shower program 3

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Shower program 2

Constellation Shower program 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Shower program 1

Constellation Shower program 1

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Tolomeo washbasin mixer 2

Constellation Tolomeo washbasin mixer 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Tolomeo washbasin mixer

Constellation Tolomeo washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Tolomeo sink mixer

Constellation Tolomeo sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Constellation Tolomeo bath mixer

Constellation Tolomeo bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Dedra washbasin mixer 2

Living Dedra washbasin mixer 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Dedra washbasin mixer

Living Dedra washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Dedra sink mixer

Living Dedra sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Dedra shower

Living Dedra shower

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Gioia washbasin mixer

Living Gioia washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Gioia sink mixer

Living Gioia sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Gioia shower

Living Gioia shower

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Gioia bath mixer

Living Gioia bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Idea washbasin mixer

Living Idea washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Idea sink mixer

Living Idea sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Idea shower

Living Idea shower

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Idea bath mixer

Living Idea bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Lybra washbasin mixer

Living Lybra washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Lybra sink mixer

Living Lybra sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Lybra shower 2

Living Lybra shower 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Lybra shower

Living Lybra shower

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Megane washbasin mixer 2

Living Megane washbasin mixer 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Megane washbasin mixer

Living Megane washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Megane bidet mixer

Living Megane bidet mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Megane bath mixer

Living Megane bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Pepe washbasin mixer

Living Pepe washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Pepe sink mixer 2

Living Pepe sink mixer 2

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Pepe sink mixer

Living Pepe sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Pepe bath mixer

Living Pepe bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Vanity washbasin mixer

Living Vanity washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Vanity sink mixer

Living Vanity sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Vanity shower

Living Vanity shower

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Living Vanity bath mixer

Living Vanity bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Store Espresso washbasin mixer

Store Espresso washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Store Espresso sink mixer

Store Espresso sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Store Espresso shower

Store Espresso shower

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Store Espresso bath mixer

Store Espresso bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Store Mambo washbasin mixer

Store Mambo washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Store Mambo sink mixer

Store Mambo sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Store Mambo shower

Store Mambo shower

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Store Mambo bath mixer

Store Mambo bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Store Mocca washbasin mixer

Store Mocca washbasin mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Store Mocca sink mixer

Store Mocca sink mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Store Mocca shower

Store Mocca shower

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Store Mocca bath mixer

Store Mocca bath mixer

F.lli Frattini

شیرآلات فراتینی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران‌آرشیتکتز محفوظ ميباشد.