صنعت نوین امیرکبیر Berker

برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
نشانی:
--
تلفن:
--
فکس:
--

--
--
*نام : *نام خانوادگی :
*آدرس ایمیل :
*تلفن همراه : *تلفن ثابت :
نــام شـــرکــت :
توضـــیحـــــات :
لطفا منتظر بمانيد ...
صنعت نوین امیرکبیر | خانه هوشمند و BMS | نمایندگی رسمی Berker by Hager
  • berker-07.jpg
  • berker-02.jpg
  • berker-03.jpg
  • berker-04.jpg
  • berker-05.jpg
  • berker-06.jpg
شركت امير كبير فعاليت خود را در زمينه اتوماسيون خانگي ( خانه هوشمند) و BMS از شهريور 83 آغاز كرده و اولين شركتي است كه به صورت تخصصي به اين مقوله پرداخته است.اين شركت ارائه دهنده سیستم های اتوماسیون خانگی با پروتكل EIB/KNX (با گواهی KNX Partner) و سيستم¬هاي BMS با پروتكل هاي LONWORK و BACNET است.
شرکت امیرکبیر در زمینه اتوماسیون خانگی نماینده رسمی گروه شرکت های Hager (مالک شرکت Berker آلمان، شرکت Elcom آلمان و شرکت Tebis KNX فرانسه) و در زمینه BMS ارائه دهنده تجهیزات Schneider (مالک شرکت TAC سوئد)، loytec اتریش و Sontay انگلستان می باشد. 
برتری اين شركت نسبت به ساير رقباي خود، بهره گیری از محصولات برترین تولیدکنندگان تجهیزات اتوماسیون خانگی و BMS، استفاده از کادر مجرب و اعتقاد به ارائه راه حل کارآمد اختصاصی برای هر پروژه می باشد. شرکت امیرکبیر به پشتوانه توانایی کادر فنی خود در طراحی های نوین و توسعه سیستم ها، علاوه بر ارائه خدمات در ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و بیمارستان برای نخستین بار سیستم BMS را برای مرکز داده (دیتاسنتر) طراحی و پیاده سازی کرده است.

کاتالوگ های صنعت نوین امیرکبیر Berker

pdf catalog Anipco Berker
Anipco Berker

دسته بندی محصولات و خدمات صنعت نوین امیرکبیر Berker

Berker TS Sensor
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker TS Sensor
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker TS Sensor
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker TS Sensor
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker TS Sensor
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker TS Sensor
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker TS Sensor
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker TS Sensor
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Knx Touch Sensor R3
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Knx Touch Sensor R3
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Knx Touch Sensor R3
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Knx Touch Sensor R3
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Knx Touch Sensor R3
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Knx Touch Sensor R3
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Knx Touch Sensor R1
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Knx Touch Sensor R1
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Knx Touch Sensor R1
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Crystal Ball Swarovski
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Crystal Ball Swarovski
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Crystal Ball Swarovski
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Crystal Ball Swarovski
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Crystal Ball Swarovski
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Crystal Ball Swarovski
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Crystal Ball Swarovski
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Crystal Ball Swarovski
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Crystal Ball Swarovski
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Crystal Ball Swarovski
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Crystal Ball Swarovski
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
BIQ
Berker B.IQ
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B.IQ
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B.IQ
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B.IQ
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B.IQ
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B.IQ
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B.IQ
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B.IQ
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B.IQ
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Palazzo
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Palazzo
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Palazzo
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Palazzo
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Palazzo
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Palazzo
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Palazzo
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker Palazzo
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker 1930 Porzellan
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker 1930 Porzellan
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker 1930 Porzellan
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker R-Design
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B3
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B7
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B7
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B7
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B7
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B7
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B7
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B7
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B7
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B7
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B7
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B7
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B7
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B7
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker B7
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker ARSYS
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker ARSYS
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker ARSYS
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker ARSYS
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker ARSYS
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
Berker ARSYS
برکر، خانه هوشمند، BMS، کلید و پریز محصول آلمان
دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران آرشیتکتز محفوظ ميباشد.