کاتالوگ
زمينه فعاليت:

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول
لطفا منتظر بمانيد ...
Zatt Carpet
آرامش در محیط زندگی و بهره وری در محیط کار از معیارهای مورد توجه در طراحی هستند. طراحی مناسب فضا راهی مطمئن برای رسیدن به آرامش و افزایش بهره وری است. از آنجا که آرامش و بهره وری هر فرد از درون او برمی خیزد، طراحی فضای داخلی در ارتباط با روحیات افراد درون آن فضا شکل می گیرد. موضوع طراحی کف در ارتباط با طراحی کل فضا و متناسب با کارکرد محیط مورد توجه مجموعه ماست. در جهت پاسخگویی به این نیاز، كارشناسان ما با در اختیار داشتن گستره متنوعی از کفپوش ها در کنار ارائه مشاوره متناسب با فضا، در اجراى تخصصی اين بخش بسيار مهم از فضا همراه شما هستند.

کاتالوگ های موکت زت

pdf catalog Medess Office Collection
Medess Office Collection
pdf catalog Zatt Office Collection
Zatt Office Collection
pdf catalog Zatt Color Point
Zatt Color Point
pdf catalog Zatt Nature
Zatt Nature
pdf catalog Zatt Incati
Zatt Incati
pdf catalog Zatt Shaw
Zatt Shaw
pdf catalog Zatt Carpet
Zatt Carpet
pdf catalog Zatt New Collection
Zatt New Collection
pdf catalog Zatt Carpet 02
Zatt Carpet 02
pdf catalog Zatt Carpet 01
Zatt Carpet 01
pdf catalog Zatt Carpet
Zatt Carpet

پروژه های اجرا شده موکت زت

دسته بندی محصولات و خدمات موکت زت

موکت طرح شمسه

موکت طرح شمسه

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح برلیان

موکت طرح برلیان

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح پتینه

موکت طرح پتینه

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح سبزینه

موکت طرح سبزینه

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح نیلوفر

موکت طرح نیلوفر

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح کلوت

موکت طرح کلوت

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح انعکاس

موکت طرح انعکاس

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح گل مرداب

موکت طرح گل مرداب

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح شبدیس

موکت طرح شبدیس

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح گلخانه

موکت طرح گلخانه

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح سالن آینه ها

موکت طرح سالن آینه ها

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح داماسک هند

موکت طرح داماسک هند

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح آمالفی کوچک

موکت طرح آمالفی کوچک

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح انارها

موکت طرح انارها

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح موچا

موکت طرح موچا

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح انارها

موکت طرح انارها

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح مدال روچستر

موکت طرح مدال روچستر

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح سنگدانه

موکت طرح سنگدانه

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح ماهی

موکت طرح ماهی

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح بازگشت

موکت طرح بازگشت

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح رز

موکت طرح رز

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح گل انار

موکت طرح گل انار

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح ریسمان

موکت طرح ریسمان

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح تنیده

موکت طرح تنیده

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح خیال

موکت طرح خیال

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح باغ سبز

موکت طرح باغ سبز

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح بهار

موکت طرح بهار

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح خزان

موکت طرح خزان

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح اقیانوس

موکت طرح اقیانوس

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح جیران

موکت طرح جیران

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح نیلوفرانه

موکت طرح نیلوفرانه

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح قاصدک

موکت طرح قاصدک

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح گلگونه

موکت طرح گلگونه

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح آنتیک

موکت طرح آنتیک

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح سالن آینه ها

موکت طرح سالن آینه ها

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح گل کاری

موکت طرح گل کاری

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح لاله ها

موکت طرح لاله ها

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح زینت

موکت طرح زینت

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح شکوفه

موکت طرح شکوفه

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح موج

موکت طرح موج

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح اشتیاق

موکت طرح اشتیاق

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح زمستان

موکت طرح زمستان

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح گلشن

موکت طرح گلشن

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح قطره

موکت طرح قطره

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح سیلان

موکت طرح سیلان

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح ساحل

موکت طرح ساحل

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت  طرح گل کاری

موکت طرح گل کاری

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح لاله ها

موکت طرح لاله ها

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح اتاق بریستول

موکت طرح اتاق بریستول

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح انار ها

موکت طرح انار ها

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح نقطه

موکت طرح نقطه

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح زینت

موکت طرح زینت

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح زینت

موکت طرح زینت

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح ستاره

موکت طرح ستاره

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح اصفهان

موکت طرح اصفهان

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح یزد

موکت طرح یزد

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح خاتم

موکت طرح خاتم

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

موکت طرح کاشان

موکت طرح کاشان

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

Avenue

Avenue

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

Balance Atomic

Balance Atomic

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

Balance Echo

Balance Echo

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

Go To

Go To

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

Infinite

Infinite

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

Solid

Solid

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

Solid Stripe

Solid Stripe

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

Solid Stripe

Solid Stripe

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

مشــــــاهده

دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران‌آرشیتکتز محفوظ ميباشد.