کاتالوگ
Doca
دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا
لطفا منتظر بمانيد ...
Albens Sedamat Blanco
Albens Sedamat Blanco
Contenporary Kitchens
The DOCA product is characterised by its design and quality without forgetting functionality and ergonomics. Materials which have been studied and tested so that our kitchens look very up-to-date with maximum resistance durability. Steel which is polished by laser, the latest generation resins, highly glossy lacquers and those with a rubber effect... make our product exceptional in every way
Doca
INNOVATION, ELEGANCE, QUALITY
An evolution in furniture has arrived and Espacios DOCA is the forerunner in exquisite designs and avant-garde solutions. Our team of young, active professionals has clear ideas, a positive vision, constructive criticism, a desire to succeed and lots of experience. Consistent with reality, but always looking to the future, trusting their potential and backed by their experience. Espacios DOCA is one of the most solid and safest bets when choosing furniture for kitchens, bathrooms and wardrobes. Our company was founded in 1980 in Vinaros (Castellon), and has become an emblematic brand in kitchen and bathroom furniture and wardrobes, for those looking for medium-high range quality in their home. Halfway between an industrial manufacturer and the finish of an expert carpenter, pieces from Espacios DOCA seduce clients who are looking for unique, customizable furniture. Walnut, chestnut, oak, beech or ebony along with other materials such as steel, aluminum, plywood, laminates, glass, lacquers or acrylic are combined to create surprising textures, colors and finishes. At DOCA very different materials are put together to make unique rooms where ergonomics, balance and precision reign. Enchanting rooms which stand the test of time and satisfy even the most demanding clients with the knowledge that they have made a great choice

کاتالوگ های Doca

pdf catalog Doca Kitchens
Doca Kitchens
pdf catalog Doca Closets
Doca Closets
pdf catalog Line by Doca
Line by Doca

محصولات مشابه در Contenporary Kitchens

Super Mirror

Super Mirror

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Super Mirror

Super Mirror

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Super Mirror

Super Mirror

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Super Mirror

Super Mirror

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Super Mirror

Super Mirror

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Super Mirror

Super Mirror

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Artemis

Luxury Stone Artemis

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Artemis

Luxury Stone Artemis

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Artemis

Luxury Stone Artemis

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Artemis

Luxury Stone Artemis

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Artemis

Luxury Stone Artemis

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Artemis

Luxury Stone Artemis

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Artemis

Luxury Stone Artemis

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Nordik Cream Stucco

Nordik Cream Stucco

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Nordik Cream Stucco

Nordik Cream Stucco

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Nordik Cream Stucco

Nordik Cream Stucco

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Zoe Natur

Luxury Stone Zoe Natur

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Zoe Natur

Luxury Stone Zoe Natur

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Zoe Natur

Luxury Stone Zoe Natur

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Cassini

Luxury Stone Cassini

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Cassini

Luxury Stone Cassini

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Cassini

Luxury Stone Cassini

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Cassini

Luxury Stone Cassini

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Argus

Luxury Stone Argus

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Argus

Luxury Stone Argus

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone Argus

Luxury Stone Argus

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Gum Blanco

Gum Blanco

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Gum Blanco

Gum Blanco

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Gum Blanco

Gum Blanco

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Gum Blanco

Gum Blanco

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Grain Viejo Tinte Panga

Grain Viejo Tinte Panga

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Grain Viejo Tinte Panga

Grain Viejo Tinte Panga

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Grain Viejo Tinte Panga

Grain Viejo Tinte Panga

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Grain Viejo Tinte Panga

Grain Viejo Tinte Panga

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Grain Viejo Natural

Grain Viejo Natural

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Grain Viejo Natural

Grain Viejo Natural

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Grain Viejo Natural

Grain Viejo Natural

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Grain Viejo Natural

Grain Viejo Natural

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Grain Viejo Natural

Grain Viejo Natural

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste Acacia Old

Fuste Acacia Old

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste Acacia Old

Fuste Acacia Old

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste Acacia Old

Fuste Acacia Old

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste Acacia Old

Fuste Acacia Old

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste Acacia Old

Fuste Acacia Old

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Evolucion Roble Natural

Evolucion Roble Natural

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Evolucion Roble Natural

Evolucion Roble Natural

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Evolucion Roble Natural

Evolucion Roble Natural

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Evolucion Roble Natural

Evolucion Roble Natural

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Evolucion Roble Natural

Evolucion Roble Natural

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Cusan Corinto

Cusan Corinto

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Cusan Corinto

Cusan Corinto

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Cusan Corinto

Cusan Corinto

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Cusan Corinto

Cusan Corinto

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Craft Shaving

Craft Shaving

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Craft Shaving

Craft Shaving

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Craft Shaving

Craft Shaving

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Craft Shaving

Craft Shaving

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Bunotte Nogal

Bunotte Nogal

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Bunotte Nogal

Bunotte Nogal

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Barna Tint Xarmer Ent Nat

Barna Tint Xarmer Ent Nat

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Barna Tint Xarmer Ent Nat

Barna Tint Xarmer Ent Nat

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Barna Tint Xarmer Ent Nat

Barna Tint Xarmer Ent Nat

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Barna Tint Xarmer Ent Nat

Barna Tint Xarmer Ent Nat

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Barna Tint Roble 72

Barna Tint Roble 72

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Barna Tint Roble 72

Barna Tint Roble 72

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Barna Tint Roble 72

Barna Tint Roble 72

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Anvil Acero

Anvil Acero

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Anvil Acero

Anvil Acero

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Anvil Acero

Anvil Acero

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Anvil Acero

Anvil Acero

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Anvil Acero

Anvil Acero

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Anvil Acero

Anvil Acero

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Anvil Acero

Anvil Acero

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Angon Mocca

Angon Mocca

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Angon Mocca

Angon Mocca

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Angon Mocca

Angon Mocca

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Albens Sedamat Blanco

Albens Sedamat Blanco

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone

Luxury Stone

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Luxury Stone

Luxury Stone

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste

Fuste

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste

Fuste

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste

Fuste

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste

Fuste

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste

Fuste

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste

Fuste

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Anvil

Anvil

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Anvil

Anvil

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Anvil

Anvil

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

پيشنهاد iranArchitects - محصولات ساختمانی

gessi-316_54206

Gessi 316 54206

طراحان ایده صدرا Gessi

شیرآلات و تجهیزات سرویس بهداشتی

مشــــــاهده

print-series-pr07

Print Series PR07

آسترو بلایندز

پرده شید، بلک اوت، شید برقی

مشــــــاهده

veratti-blackout

Veratti Blackout

وراتی Veratti

پرده کرکره، شید و اسکرین

مشــــــاهده

پيشنهاد iranArchitects - برندهای ساختمانی

ایوان دیزاین

ایوان دیزاین

نماینده انحصاری واردات و اجرای تخصصی پارکت چوبی، نما، دکینگ چوبی

دریافت کاتالوگ

مشــــــاهده

طراحان ایده صدرا BAGNODESIGN
طراحان ایده صدرا Geberit

طراحان ایده صدرا Geberit

تجهیزات سرویس بهداشتی محصول سوییس

دریافت کاتالوگ

مشــــــاهده

پيشنهاد iranArchitects - محصولات به‌کار رفته در پروژه‌ها

دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران‌آرشیتکتز محفوظ ميباشد.