کاتالوگ

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان
لطفا منتظر بمانيد ...
آلما Porcelaingres سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان
  • iranarchitects-alma-porcelaingres-1.jpg
  • iranarchitects-alma-porcelaingres-2.jpg
  • iranarchitects-alma-porcelaingres-3.jpg
  • iranarchitects-alma-porcelaingres-4.jpg
  • iranarchitects-alma-porcelaingres-5.jpg
  • iranarchitects-alma-porcelaingres-6.jpg
آلما، از شرکت‌های گروه تکنوآجر با بیش از 40 سال سابقه فعالیت در تولید و تامین متریال ساختمانی نماینده برندهای معتبر اروپایی تولیدکننده سرامیک‌های پرسلانی از جمله  Porcelaingres آلمان می‌باشد که با تنوع محصول گسترده، کیفیت بالا و خدمات ویژه کلیه نیازهای این حوزه را تامین می‌نماید.
استفاده از مدرن‌ترین دستگاه‌های تولیدی و تنوع در طرح و ابعاد، کیفیت محصولات شرکت پرسلنگرس آلمان را در سطح بالای جهانی مطرح کرده است و همین امر باعث شده که شاخص‌ترین معماران دنیا از محصولات این شرکت بهره گیرند.

سایر برندهای آلما تجارت Alma

کاتالوگ های آلما - Porcelaingres

pdf catalog Porcelaingres Catalogue
Porcelaingres Catalogue

محصولات و خدمات آلما - Porcelaingres

Radical Shabby Brown

Radical Shabby Brown

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Radical Shabby Grey

Radical Shabby Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Radical Shabby White

Radical Shabby White

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Great Metals Steel

Great Metals Steel

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Great Metals Oxidum

Great Metals Oxidum

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Great Metals Oxidum

Great Metals Oxidum

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Great Metals Zink Titanium

Great Metals Zink Titanium

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Urban Great White

Urban Great White

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Urban Great Dove

Urban Great Dove

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Urban Great Grey Dove

Urban Great Grey Dove

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Urban Great Grey

Urban Great Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Urban Great Ivory

Urban Great Ivory

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Urban Great Anthracite

Urban Great Anthracite

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Urban White

Urban White

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Urban Ivory Weave

Urban Ivory Weave

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Urban Sand Weave

Urban Sand Weave

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Urban Dove

Urban Dove

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Urban Grey

Urban Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Soft Concrete White

Soft Concrete White

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Soft Concrete Griege

Soft Concrete Griege

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Soft Concrete Brown

Soft Concrete Brown

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Soft Concrete Biege

Soft Concrete Biege

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Soft Concrete Iron

Soft Concrete Iron

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Just Cementi White

Just Cementi White

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Just Cementi Light Grey

Just Cementi Light Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Just Cementi Grey

Just Cementi Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Just Cementi Dark Grey

Just Cementi Dark Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Just Dark Grey

Just Dark Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Just Super Black

Just Super Black

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Just Light Beige

Just Light Beige

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Just Beige

Just Beige

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Mile Stone Fade Beige

Mile Stone Fade Beige

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Mile Stone Chalky Grey

Mile Stone Chalky Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Mile Stone Carbon Black

Mile Stone Carbon Black

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Mile Stone Chalky Grey

Mile Stone Chalky Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Mile Stone Carbon Black

Mile Stone Carbon Black

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Mile Stone Rusted Brown

Mile Stone Rusted Brown

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Mile Stone Carbon Black

Mile Stone Carbon Black

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Mile Stone Rusted Brown

Mile Stone Rusted Brown

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Quarzite Reale White

Quarzite Reale White

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Quarzite Reale Plum

Quarzite Reale Plum

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Rusty Stone Gold

Rusty Stone Gold

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Rusty Stone Grey

Rusty Stone Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Rusty Stone Grey

Rusty Stone Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Rusty Stone Grey

Rusty Stone Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Color Moods Fossil Brown

Color Moods Fossil Brown

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Color Moods Grey Light

Color Moods Grey Light

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Color Moods Grey Light

Color Moods Grey Light

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Color Moods Ice Ground

Color Moods Ice Ground

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Color Moods Sandtone

Color Moods Sandtone

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

In Wood Maple

In Wood Maple

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

In Wood Acacia

In Wood Acacia

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

In Wood Canaletto

In Wood Canaletto

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

In Wood Mulberry

In Wood Mulberry

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

In Wood Durmast

In Wood Durmast

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

In Wood Black Oak

In Wood Black Oak

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Grove Wood Ice

Grove Wood Ice

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Grove Wood Ice

Grove Wood Ice

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Grove Wood Honey

Grove Wood Honey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Grove Wood Honey

Grove Wood Honey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Grove Wood Rust

Grove Wood Rust

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Grove Wood Grey

Grove Wood Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Grove Wood Choco

Grove Wood Choco

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Quartz Stone Light Grey

Quartz Stone Light Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Quartz Stone Light Grey

Quartz Stone Light Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Quartz Stone Grey

Quartz Stone Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Quartz Stone Grey

Quartz Stone Grey

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Quartz Stone Biege

Quartz Stone Biege

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

Quartz Stone Black

Quartz Stone Black

آلما - Porcelaingres

سرامیک پرسلنگرس محصول آلمان

مشــــــاهده

دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران‌آرشیتکتز محفوظ ميباشد.