کاتالوگ

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا
لطفا منتظر بمانيد ...
آلما Gardenia سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا
  • iranarchitects-alma-gardenia-1.jpg
  • iranarchitects-alma-gardenia-2.jpg
  • iranarchitects-alma-gardenia-3.jpg
  • iranarchitects-alma-gardenia-4.jpg
  • iranarchitects-alma-gardenia-5.jpg
  • iranarchitects-alma-gardenia-6.jpg
آلما، از شرکت‌های گروه تکنوآجر با بیش از 40 سال سابقه فعالیت در تولید و تامین متریال ساختمانی نماینده برندهای معتبر اروپایی تولیدکننده سرامیک‌های پرسلانی از جمله Gardenia Orchidea ایتالیا می‌باشد که با تنوع محصول گسترده، کیفیت بالا و خدمات ویژه کلیه نیازهای این حوزه را تامین می‌نماید.
شرکت گاردنیا با سابقه 56 ساله در تولید سرامیک‌های فول‌بادی و با حجم تولید 4 میلیون متر در سال به عنوان يكى از مهمترين شركت‌هاى تولیدکننده این نوع از سرامیک‌ها در جهان شناخته می‌شود.
استفاده از مدرن‌ترین دستگاه‌های تولیدی و تنوع در طرح و ابعاد، کیفیت محصولات این کارخانه را در سطح بالای جهانی مطرح کرده است و همین امر باعث شده که شاخص‌ترین معماران دنیا از محصولات این شرکت بهره گیرند.

سایر برندهای آلما تجارت Alma

کاتالوگ های آلما - Gardenia

pdf catalog Gardenia Collection 2017
Gardenia Collection 2017

محصولات و خدمات آلما - Gardenia

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Mood

Mood

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Mood

Mood

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Mood

Mood

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Mood

Mood

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Mood

Mood

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Mood

Mood

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Mood

Mood

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Mood

Mood

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Mood

Mood

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Mood

Mood

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Walk

Walk

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Walk

Walk

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Walk

Walk

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Walk

Walk

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Walk

Walk

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Walk

Walk

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Walk

Walk

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Absolute Stone

Absolute Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Absolute Stone

Absolute Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Absolute Stone

Absolute Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Absolute Stone

Absolute Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Amb Azzurro Bianco

Amb Azzurro Bianco

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Amb Grigio Bianco

Amb Grigio Bianco

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Amb Tabacco Avorio

Amb Tabacco Avorio

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Amb Verde Avorio

Amb Verde Avorio

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Brickyard

Brickyard

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Brickyard

Brickyard

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Brickyard

Brickyard

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Brickyard

Brickyard

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Brickyard

Brickyard

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Brickyard

Brickyard

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Brickyard

Brickyard

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Brickyard

Brickyard

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Brickyard

Brickyard

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Brickyard

Brickyard

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Brickyard

Brickyard

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Brickyard

Brickyard

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Burli

Burli

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Burli

Burli

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Canova

Canova

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Canova

Canova

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Canova

Canova

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Canova

Canova

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Canova

Canova

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Charme

Charme

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Charme

Charme

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Charme

Charme

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Charme

Charme

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Charme

Charme

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Charme

Charme

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Charme

Charme

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Charme

Charme

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Esedra

Esedra

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Esedra

Esedra

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just Blend

Just Blend

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just Blend

Just Blend

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just Blend

Just Blend

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just Blend

Just Blend

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just Venice

Just Venice

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just Venice

Just Venice

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just Venice

Just Venice

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just Venice

Just Venice

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just Venice

Just Venice

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just Venice

Just Venice

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just Venice

Just Venice

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just You

Just You

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just You

Just You

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just You

Just You

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just You

Just You

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Linear

Linear

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Linear

Linear

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Linear

Linear

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Linear

Linear

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Linear

Linear

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Linear

Linear

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Native

Native

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Native

Native

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Native

Native

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Native

Native

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Native

Native

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Native

Native

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Native

Native

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Native

Native

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Native

Native

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Sense

Sense

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Sense

Sense

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Sense

Sense

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Sense

Sense

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Sense

Sense

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Sense

Sense

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Sense

Sense

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Concept Stone

Concept Stone

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Esedra

Esedra

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just Colors

Just Colors

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Just Nature

Just Nature

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Slide Taste

Slide Taste

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Slide Taste

Slide Taste

آلما - Gardenia

سرامیک گاردنیا محصول ایتالیا

مشــــــاهده

دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران‌آرشیتکتز محفوظ ميباشد.