کاتالوگ
زمينه فعاليت:

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان
لطفا منتظر بمانيد ...
وانیتار Object Carpet موکت تایل و رول محصول آلمان
  • iranarchitects-vanitar-object-1.jpg
  • iranarchitects-vanitar-object-2.jpg
  • iranarchitects-vanitar-object-3.jpg
  • iranarchitects-vanitar-object-4.jpg
  • iranarchitects-vanitar-object-5.jpg
  • iranarchitects-vanitar-object-6.jpg
Vanitar co established in 1999 has become a pioneer in presenting luxury construction products amongst its peers.
Vanitar carefully handpicks and curates fine collections of hard/ soft flooring, outdoor wood, home accessories, furniture and lighting. Vanitar exclusively selects from the largest, greatest and internationally recognized brands in the world. The company has long succeeded in evoking feeling of perfection and flawless finishing. Vanitars diverse products and design choice have gained its clients trust in creating their desirable home or office. Modern beauty and sophistication have always shaped vanitars values and have guided this company to always aim at distinctive quality and service.
 
شرکت وانیتار،  پیشگام در ارائه محصولات  لوکس ساختمانی در سال 1378 تاسیس گردیده است. 
وانیتار با دقت نسبت به گردآوری انواع کفپوش های سخت و نرم، چوب های مورد استفاده در فضای باز، لوازم جانبی منزل، مبلمان و نورپردازی اقدام نموده است. این شرکت، منحصراً، از بزرگترین برندهای شناخته شده در جهان را انتخاب می کند. 
مدتهاست که در برانگیختن احساس کمال و به پایان رساندن بی عیب و نقص موفق بوده است. 
محصولات متنوع وانیتار و انتخاب طرح های خاص باعث شده تا مشتریان خود به ایجاد خانه یا محل مطلوب خود اعتماد کنند. زیبایی و ظرافت مدرن همیشه ارزش های وانیتار را شکل داده و این شرکت را راهنمایی کرده است که همواره در جهت کیفیت و خدمات متمایز باشد.
Carpets have been the passion of OBJECT CARPET for over 40 years and we want to make things even better. That means: uncompromising quality paired with special design. Therefore, we do not only stay on top of trends, but we also set accents. The entire range of OBJECT CARPET’s flooring stands for longevity and robustness. Our carpets allow architects, companies and private clients to add crisp and vibrant accents in the specific zones of a building.

سایر برندهای وانیتار Vanitar

کاتالوگ های وانیتار Object Carpet

pdf catalog Facts and Inspirations
Facts and Inspirations
pdf catalog Freestile
Freestile
pdf catalog Places of Origin
Places of Origin
pdf catalog Rugx
Rugx
pdf catalog Rugxstyle
Rugxstyle
pdf catalog Web Flex
Web Flex
pdf catalog Welltex
Welltex

محصولات و خدمات وانیتار Object Carpet

Aberdeen

Aberdeen

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Aberdeen

Aberdeen

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Aberdeen

Aberdeen

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Allure 1000

Allure 1000

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Allure 1000

Allure 1000

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Allure 1000

Allure 1000

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Antwerp

Antwerp

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Antwerp

Antwerp

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Antwerp

Antwerp

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Arctic 700

Arctic 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Arctic 700

Arctic 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Arctic 700

Arctic 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Area 700

Area 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Area 700

Area 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Area 700

Area 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Budapest

Budapest

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Budapest

Budapest

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Budapest

Budapest

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Canyon 700

Canyon 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Canyon 700

Canyon 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Canyon 700

Canyon 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Colored Pearl 800

Colored Pearl 800

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Colored Pearl 800

Colored Pearl 800

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Colored Pearl 800

Colored Pearl 800

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Contract 1000

Contract 1000

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Contract 1000

Contract 1000

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Contract 1000

Contract 1000

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Dune 700

Dune 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Dune 700

Dune 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Dune 700

Dune 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Field

Field

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Field

Field

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Field

Field

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Fine

Fine

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Fine

Fine

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Fine

Fine

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Fishbone 700

Fishbone 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Fishbone 700

Fishbone 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Fishbone 700

Fishbone 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Forest

Forest

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Forest

Forest

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Forest

Forest

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Galaxy 700

Galaxy 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Galaxy 700

Galaxy 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Galaxy 700

Galaxy 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Glory 1500

Glory 1500

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Glory 1500

Glory 1500

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Glory 1500

Glory 1500

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Geneva

Geneva

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Geneva

Geneva

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Geneva

Geneva

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Gracce 1100

Gracce 1100

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Gracce 1100

Gracce 1100

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Gracce 1100

Gracce 1100

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Helsinki

Helsinki

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Helsinki

Helsinki

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Helsinki

Helsinki

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Lugano

Lugano

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Lugano

Lugano

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Lugano

Lugano

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Madra 100

Madra 100

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Madra 100

Madra 100

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Madra 100

Madra 100

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Marrakesh

Marrakesh

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Marrakesh

Marrakesh

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Marrakesh

Marrakesh

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Nylloop 600

Nylloop 600

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Nylloop 600

Nylloop 600

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Nylloop 600

Nylloop 600

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Nyltecc 700

Nyltecc 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Nyltecc 700

Nyltecc 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Nyltecc 700

Nyltecc 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Object 700

Object 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Object 700

Object 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Object 700

Object 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Ocean 700

Ocean 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Ocean 700

Ocean 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Ocean 700

Ocean 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Paris

Paris

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Paris

Paris

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Paris

Paris

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Petersburg

Petersburg

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Petersburg

Petersburg

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Petersburg

Petersburg

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Poodle 1400

Poodle 1400

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Poodle 1400

Poodle 1400

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Poodle 1400

Poodle 1400

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Pulse 800

Pulse 800

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Pulse 800

Pulse 800

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Pulse 800

Pulse 800

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Punto 800

Punto 800

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Punto 800

Punto 800

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Punto 800

Punto 800

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Reef 700

Reef 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Reef 700

Reef 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Reef 700

Reef 700

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Reykjavik

Reykjavik

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Reykjavik

Reykjavik

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Reykjavik

Reykjavik

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Rome

Rome

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Rome

Rome

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Rome

Rome

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Savoy 1100

Savoy 1100

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Savoy 1100

Savoy 1100

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Savoy 1100

Savoy 1100

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Scor 550

Scor 550

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Scor 550

Scor 550

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Scor 550

Scor 550

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Silky Seal 1200

Silky Seal 1200

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Silky Seal 1200

Silky Seal 1200

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Silky Seal 1200

Silky Seal 1200

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Tunis

Tunis

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Tunis

Tunis

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Tunis

Tunis

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Venice

Venice

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Venice

Venice

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Venice

Venice

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Web Code 400

Web Code 400

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Web Code 400

Web Code 400

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Web Code 400

Web Code 400

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Web Pix 400

Web Pix 400

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Web Pix 400

Web Pix 400

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Web Pix 400

Web Pix 400

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Web Uni 400

Web Uni 400

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Web Uni 400

Web Uni 400

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

Web Uni 400

Web Uni 400

وانیتار Object Carpet

موکت تایل و رول محصول آلمان

مشــــــاهده

دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران‌آرشیتکتز محفوظ ميباشد.