کاتالوگ

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش
لطفا منتظر بمانيد ...
وانیتار | Weiss -وایز
  • iranarchitects-vanitar-weiss-1.jpg
  • weiss-02.jpg
  • weiss-03.jpg
  • weiss-04.jpg
  • weiss-05.jpg
  • weiss-06.jpg
Vanitar co established in 1999 has become a pioneer in presenting luxury construction products amongst its peers. Vanitar carefully handpicks and curates fine collections of hard/ soft flooring, outdoor wood, home accessories, furniture and lighting. Vanitar exclusively selects from the largest, greatest and internationally recognized brands in the world. The company has long succeeded in evoking feeling of perfection and flawless finishing. Vanitars diverse products and design choice have gained its clients trust in creating their desirable home or office. Modern beauty and sophistication have always shaped vanitars values and have guided this company to always aim at distinctive quality and service.

شرکت وانیتار، پیشگام در ارائه محصولات لوکس ساختمانی در سال 1378 تاسیس گردیده است. وانیتار با دقت نسبت به گردآوری انواع کفپوش های سخت و نرم، چوب های مورد استفاده در فضای باز، لوازم جانبی منزل، مبلمان و نورپردازی اقدام نموده است. این شرکت، منحصراً، از بزرگترین برندهای شناخته شده در جهان را انتخاب می کند. مدتهاست که در برانگیختن احساس کمال و به پایان رساندن بی عیب و نقص موفق بوده است. محصولات متنوع وانیتار و انتخاب طرح های خاص باعث شده تا مشتریان خود به ایجاد خانه یا محل مطلوب خود اعتماد کنند. زیبایی و ظرافت مدرن همیشه ارزش های وانیتار را شکل داده و این شرکت را راهنمایی کرده است که همواره در جهت کیفیت و خدمات متمایز باشد.

The way we are treating and trading one of the most precious raw materials reveals our passion for the material wood. All different kinds of services within the Weiss GmbH are carried out with great commitment, with state-of-the-art technical means and with a particular understanding of the product

سایر برندهای وانیتار Vanitar

کاتالوگ های وانیتار Weiss

pdf catalog Weiss Natural Wood Outdoor
Weiss Natural Wood Outdoor
pdf catalog Weiss Publication
Weiss Publication
pdf catalog Weiss Terrassendiele
Weiss Terrassendiele
pdf catalog Weiss Trading
Weiss Trading
pdf catalog Signatur
Signatur
pdf catalog Weiss
Weiss

پروژه های اجرا شده وانیتار Weiss

محصولات و خدمات وانیتار Weiss

Wohnzimmer_kl

Wohnzimmer_kl

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Weinkeller-Eiche-natur

Weinkeller-Eiche-natur

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Signatur_Kirsch_geschliffen_natur

Signatur_Kirsch_geschliffen_natur

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Signatur_handgeh_schlf

Signatur_handgeh_schlf

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Signatur_Eiche_Handgeh_wohn

Signatur_Eiche_Handgeh_wohn

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Signatur_Eiche_gebuerstet_Bad

Signatur_Eiche_gebuerstet_Bad

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Signatur_Eiche_gebuerstet

Signatur_Eiche_gebuerstet

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Signatur_Eiche_geb2

Signatur_Eiche_geb2

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Signatur_Eiche_antik4

Signatur_Eiche_antik4

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Signatur_Eiche_antik3

Signatur_Eiche_antik3

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Signatur_Eiche_antik2

Signatur_Eiche_antik2

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Signatur_Douglasie_2

Signatur_Douglasie_2

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Sign_Kirsch_Attsee

Sign_Kirsch_Attsee

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Sign_Eiche_Geb_wohnz

Sign_Eiche_Geb_wohnz

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Sign_Eiche_geb_Schlaf

Sign_Eiche_geb_Schlaf

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

schitter-101

schitter-101

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

schitter-100

schitter-100

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

NHB_Fire_Ice

NHB_Fire_Ice

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Kueche_KL

Kueche_KL

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Kitzbuehl_Sign_Antik_Verbindung

Kitzbuehl_Sign_Antik_Verbindung

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Kitzbuehl_Sign_antik3

Kitzbuehl_Sign_antik3

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Kitzbuehl_Sign_antik1

Kitzbuehl_Sign_antik1

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Eiche-geschruppt,antik-2

Eiche-geschruppt,antik-2

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

C7WB0486_web

C7WB0486_web

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Bad_kl

Bad_kl

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

W1V0014

W1V0014

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

NHB_Laerche_natur

NHB_Laerche_natur

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

NHB_Kirsch_amerikan

NHB_Kirsch_amerikan

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

NHB_Eiche_rustikal_VintageStyle

NHB_Eiche_rustikal_VintageStyle

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

NHB_Eiche_rustikal

NHB_Eiche_rustikal

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

NHB_Eiche_OldStyle

NHB_Eiche_OldStyle

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Laerche_rustikal_natur

Laerche_rustikal_natur

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Laerche_rustikal_gebuerstet

Laerche_rustikal_gebuerstet

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Kitzbuehl_2011-112

Kitzbuehl_2011-112

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Eiche_Vintage_kernraeucherOel

Eiche_Vintage_kernraeucherOel

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Eiche_select_geschliffen

Eiche_select_geschliffen

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Eiche_rustikal_geschl

Eiche_rustikal_geschl

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Eiche_rustikal_gehackt

Eiche_rustikal_gehackt

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Eiche_rustikal_gebuerstet

Eiche_rustikal_gebuerstet

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Eiche_rustikal_bandges

Eiche_rustikal_bandges

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Eiche_rustikal_angeraeuchert

Eiche_rustikal_angeraeuchert

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Eiche_rustikal_angeraeuchert

Eiche_rustikal_angeraeuchert

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Eiche_rustik_bandges

Eiche_rustik_bandges

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Eiche_natur_thermogepraegt_gbuerstet_ultramatt_204

Eiche_natur_thermogepraegt_gbuerstet_ult...

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Eiche_natur_geschliffen_natur_geoelt_203

Eiche_natur_geschliffen_natur_geoelt_203

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Eiche_natur_gebuerstet_ultramatt_202

Eiche_natur_gebuerstet_ultramatt_202

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Ahorn_rustikal_natur_101

Ahorn_rustikal_natur_101

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Signatur exquisite wood flooring colours

Signatur exquisite wood flooring colours

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Signatur exquisite wood flooring surfaces

Signatur exquisite wood flooring surfaces

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Wengé

Wengé

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Walnut

Walnut

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Pine

Pine

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Oak

Oak

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Larch

Larch

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

ebo

ebo

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Cherrywood

Cherrywood

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Ash

Ash

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Acacia

Acacia

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Natural wood floorings colours

Natural wood floorings colours

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Natural wood floorings surfaces

Natural wood floorings surfaces

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Zebrano Select

Zebrano Select

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Wengé

Wengé

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Walnut Rustic

Walnut Rustic

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Walnut Premium

Walnut Premium

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Swiss Pine Rustic

Swiss Pine Rustic

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Spruce Rustic

Spruce Rustic

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Spruce Classic

Spruce Classic

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Pine Rustic

Pine Rustic

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Pine Classic

Pine Classic

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Oak Wild Life

Oak Wild Life

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Oak Select

Oak Select

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Oak Rustic

Oak Rustic

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Oak Classic

Oak Classic

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Merbau Select

Merbau Select

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Maple Select

Maple Select

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Maple Rustic

Maple Rustic

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Larch Wildlife

Larch Wildlife

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Larch Select

Larch Select

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Larch Rustic

Larch Rustic

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Larch Knotty

Larch Knotty

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Larch Classic

Larch Classic

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

cherry classic

cherry classic

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Ash Thermo Treated Premium

Ash Thermo Treated Premium

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Ash Select

Ash Select

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Ash Rustic

Ash Rustic

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

Acacia Classic

Acacia Classic

وانیتار Weiss

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

مشــــــاهده

دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران‌آرشیتکتز محفوظ ميباشد.