کاتالوگ
Doca
دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا
لطفا منتظر بمانيد ...
Lira Transparente
Lira Transparente
Wardrobes
Our wardrobes are the result of hard work and effort from the creative department at Espacios DOCA, who have devised a new concept of what is modern and incorporated new designs and avant-garde solutions to the collection of wardrobes which are characterised by an attractive timeless design

Doca
INNOVATION, ELEGANCE, QUALITY
An evolution in furniture has arrived and Espacios DOCA is the forerunner in exquisite designs and avant-garde solutions. Our team of young, active professionals has clear ideas, a positive vision, constructive criticism, a desire to succeed and lots of experience. Consistent with reality, but always looking to the future, trusting their potential and backed by their experience. Espacios DOCA is one of the most solid and safest bets when choosing furniture for kitchens, bathrooms and wardrobes. Our company was founded in 1980 in Vinaros (Castellon), and has become an emblematic brand in kitchen and bathroom furniture and wardrobes, for those looking for medium-high range quality in their home. Halfway between an industrial manufacturer and the finish of an expert carpenter, pieces from Espacios DOCA seduce clients who are looking for unique, customizable furniture. Walnut, chestnut, oak, beech or ebony along with other materials such as steel, aluminum, plywood, laminates, glass, lacquers or acrylic are combined to create surprising textures, colors and finishes. At DOCA very different materials are put together to make unique rooms where ergonomics, balance and precision reign. Enchanting rooms which stand the test of time and satisfy even the most demanding clients with the knowledge that they have made a great choice

کاتالوگ های Doca

pdf catalog Doca Kitchens
Doca Kitchens
pdf catalog Doca Closets
Doca Closets
pdf catalog Line by Doca
Line by Doca

محصولات مشابه در Closets

Timeless Blanco Viejo

Timeless Blanco Viejo

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Timeless Blanco Viejo

Timeless Blanco Viejo

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Timeless Blanco Viejo

Timeless Blanco Viejo

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Timeless Blanco Viejo

Timeless Blanco Viejo

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Sedamat Blanco Laca Tacto Seda

Sedamat Blanco Laca Tacto Seda

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Sedamat Blanco Laca Tacto Seda

Sedamat Blanco Laca Tacto Seda

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Sedamat Blanco Laca Tacto Seda

Sedamat Blanco Laca Tacto Seda

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Sedamat Blanco Laca Tacto Seda

Sedamat Blanco Laca Tacto Seda

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Nordik Lis

Nordik Lis

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Nordik Lis

Nordik Lis

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Nordik Iver

Nordik Iver

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Nordik Iver

Nordik Iver

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Lira Transparente

Lira Transparente

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Lira Transparente

Lira Transparente

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Leach Transparente

Leach Transparente

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Leach Transparente

Leach Transparente

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Glass Mix Blanco Mate

Glass Mix Blanco Mate

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Glass Mix Blanco Mate

Glass Mix Blanco Mate

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Glass Mix Blanco Mate

Glass Mix Blanco Mate

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Glass Mix Blanco Mate

Glass Mix Blanco Mate

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste Acacia

Fuste Acacia

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste Acacia

Fuste Acacia

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste Acacia

Fuste Acacia

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Ebano Vintage Leach Transparente

Ebano Vintage Leach Transparente

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Ebano Vintage Leach Transparente

Ebano Vintage Leach Transparente

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Ebano Vintage Leach Transparente

Ebano Vintage Leach Transparente

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Cusan Blanco

Cusan Blanco

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Cusan Blanco

Cusan Blanco

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Bunotte Nogal

Bunotte Nogal

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Bunotte Nogal

Bunotte Nogal

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Baus Roble 68

Baus Roble 68

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Baus Roble 68

Baus Roble 68

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Baus Roble 68

Baus Roble 68

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Barna Tabac

Barna Tabac

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Barna Tabac

Barna Tabac

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Barna Tabac

Barna Tabac

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Angon Moocca

Angon Moocca

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Timeless

Timeless

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Timeless

Timeless

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Nordik

Nordik

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Lira

Lira

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Leach Reflex

Leach Reflex

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Leach Reflex

Leach Reflex

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Leach

Leach

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Leach

Leach

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Ideco

Ideco

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Ideco

Ideco

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Ideco

Ideco

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste Roble Old

Fuste Roble Old

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste Roble Old

Fuste Roble Old

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste Foro

Fuste Foro

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Fuste Foro

Fuste Foro

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Ebano Vintage

Ebano Vintage

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Bunotte

Bunotte

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Bunotte

Bunotte

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Barna Tint

Barna Tint

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Barna Tint

Barna Tint

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Barna Tabak

Barna Tabak

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Barna Tabak

Barna Tabak

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

Barna Tabak

Barna Tabak

Doca

دکا کابینت آشپزخانه و کلوزت محصول اسپانیا

مشــــــاهده

پيشنهاد iranArchitects - محصولات ساختمانی

horizontal-blinds

Horizontal Blinds

لینو دیزاین

پرده های افقی، موتور پرده سامفی و کاغذ دیواری

مشــــــاهده

flushmaster-valsir

Valsir Flush Tank

فلاش مستر

نماینده رسمی محصولات ولسیر ایتالیا

مشــــــاهده

geberit-monolith-sanitary-wall-hung

پيشنهاد iranArchitects - برندهای ساختمانی

موکت زت

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

دریافت کاتالوگ

مشــــــاهده

طراحان ایده صدرا BAGNODESIGN
هوبو |  hobo lighting

هوبو | hobo lighting

| روشنایی | نورپردازی | چراغ مدرن

دریافت کاتالوگ

مشــــــاهده

پيشنهاد iranArchitects - محصولات به‌کار رفته در پروژه‌ها

دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران‌آرشیتکتز محفوظ ميباشد.