کاتالوگ
زمينه فعاليت:
--
شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا
لطفا منتظر بمانيد ...
زوکتی
 شرکت زوکتی در سال 1929 توسط اقای الفردو زوکتی تاسیس شده است و توسط نسل سوم ایشان به شکل امروزه یعنی گروه زوکتی-کاز گسترش یافته است که هدف اولیه این شرکت ابداع، طراحی و کیفیت می باشد. از سال 1950 شرکت زوکتی تمام نیروی صنعتی خود را صرف تولید شیرآلات بهداشتی کرده و از سال 1958 شروع به همکاری با دیگر کشورها مثل کانادا و استرالیا کردند. گروه زوکتی-کاز کمپانی ای است که آماده ارائه دنیای جدیدی از یک سرویس بهداشتی کامل می باشد، سه کلمه کلیدی ما "سلامتی آب جهان" می باشد. 
طرح های زوکتی-کاز برنده جوایز بسیاری در سراسر دنیا شده اند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مدل Savoir : آمریکا، سال 2012، Good design Award
 مدل Savoir : آلمان، سال 2013، Design Plus
 مدل Closer: آمریکا، سال 2014، Good design Award
 مدل Closer: آلمان، سال 2015، Design Plus
مدل Isy: آمریکا، سال 2011، Green Good Design Award
 مدل Isy: آلمان، سال 2002،Red Dot Product Award
مدل Isy: ایتالیا، سال 2002، ADI Index
مدل Isy: انگلیس، سال 2002، Interior Design Award FX International 
مدل Soft: آمریکا، سال 2005، ADEX Gold

کاتالوگ های --

pdf catalog Zucchetti
Zucchetti
pdf catalog Zucchetti
Zucchetti
pdf catalog زوکتی کاز
زوکتی کاز

محصولات مشابه در کاز

Agora Countertop Washbasin

Agora Countertop Washbasin

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Countertop Washbasin

Countertop Washbasin

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Countertop Washbasin

Countertop Washbasin

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Countertop Washbasin

Countertop Washbasin

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Freestanding Washbasin

Freestanding Washbasin

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Freestanding Washbasin

Freestanding Washbasin

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Freestanding Washbasin

Freestanding Washbasin

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Faraway Round

Faraway Round

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Square Washbasin

Square Washbasin

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Agora Bathtub

Agora Bathtub

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Geo

Geo

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Geo

Geo

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Geo Glass

Geo Glass

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Geo Tray

Geo Tray

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Geo Tray

Geo Tray

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Grande

Grande

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Grande Angolo

Grande Angolo

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Grande Quadra

Grande Quadra

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Kaos

Kaos

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Kaos

Kaos

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Kaos

Kaos

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Minipool Built in Hot Tub

Minipool Built in Hot Tub

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Minipool Round Hot Tub

Minipool Round Hot Tub

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing

Morphing

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Free Ftanding

Morphing Free Ftanding

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Consolle

Morphing Consolle

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Muse Freestanding Bathtub

Muse Freestanding Bathtub

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Pool Faraway

Pool Faraway

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Quadrat Minipool

Quadrat Minipool

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Vis a Vis

Vis a Vis

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Faraway Overhead Shower

Faraway Overhead Shower

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Faraway Shower Tray

Faraway Shower Tray

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Faraway Shower Wall Panel

Faraway Shower Wall Panel

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Faraway Shower Wall Panel

Faraway Shower Wall Panel

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Floor

Floor

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Floor

Floor

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Shower Columns

Shower Columns

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Waterwall

Waterwall

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Waterwall

Waterwall

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Waterwall

Waterwall

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Atollo Easy

Atollo Easy

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Avec Small

Avec Small

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Avec Toi

Avec Toi

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Kasmic Z1

Kasmic Z1

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Kasmic Z2

Kasmic Z2

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Wazebo

Wazebo

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Faraway Bathroom Cabinet

Faraway Bathroom Cabinet

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Steel 90

Morphing Steel 90

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Steel 90

Morphing Steel 90

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Tall Bathroom Cabinet

Morphing Tall Bathroom Cabinet

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Unit 90

Morphing Unit 90

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Unit 130

Morphing Unit 130

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Unit 180

Morphing Unit 180

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Wall Cabinet

Morphing Wall Cabinet

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Bathroom Mirror

Morphing Bathroom Mirror

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Faraway Metal Coffee Table

Faraway Metal Coffee Table

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

پيشنهاد iranArchitects - محصولات ساختمانی

hotel-home-automation

Hotel & Home Automation

سیستم های هوشمند صبا

اتوماسیون ساختمان و هتل، تجهیزات حرفه ای صوتی و سی...

مشــــــاهده

gandom-table
essehome

پيشنهاد iranArchitects - برندهای ساختمانی

فلاش مستر

فلاش مستر

نماینده رسمی محصولات ولسیر ایتالیا

دریافت کاتالوگ

مشــــــاهده

طراحان ایده صدرا Geberit

طراحان ایده صدرا Geberit

تجهیزات سرویس بهداشتی محصول سوییس

دریافت کاتالوگ

مشــــــاهده

Tehran Design Center

پيشنهاد iranArchitects - محصولات به‌کار رفته در پروژه‌ها

دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران‌آرشیتکتز محفوظ ميباشد.