کاتالوگ
زمينه فعاليت:
--
شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا
لطفا منتظر بمانيد ...
زوکتی
 شرکت زوکتی در سال 1929 توسط اقای الفردو زوکتی تاسیس شده است و توسط نسل سوم ایشان به شکل امروزه یعنی گروه زوکتی-کاز گسترش یافته است که هدف اولیه این شرکت ابداع، طراحی و کیفیت می باشد. از سال 1950 شرکت زوکتی تمام نیروی صنعتی خود را صرف تولید شیرآلات بهداشتی کرده و از سال 1958 شروع به همکاری با دیگر کشورها مثل کانادا و استرالیا کردند. گروه زوکتی-کاز کمپانی ای است که آماده ارائه دنیای جدیدی از یک سرویس بهداشتی کامل می باشد، سه کلمه کلیدی ما "سلامتی آب جهان" می باشد. 
طرح های زوکتی-کاز برنده جوایز بسیاری در سراسر دنیا شده اند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مدل Savoir : آمریکا، سال 2012، Good design Award
 مدل Savoir : آلمان، سال 2013، Design Plus
 مدل Closer: آمریکا، سال 2014، Good design Award
 مدل Closer: آلمان، سال 2015، Design Plus
مدل Isy: آمریکا، سال 2011، Green Good Design Award
 مدل Isy: آلمان، سال 2002،Red Dot Product Award
مدل Isy: ایتالیا، سال 2002، ADI Index
مدل Isy: انگلیس، سال 2002، Interior Design Award FX International 
مدل Soft: آمریکا، سال 2005، ADEX Gold

کاتالوگ های --

pdf catalog Zucchetti
Zucchetti
pdf catalog Zucchetti
Zucchetti
pdf catalog زوکتی کاز
زوکتی کاز

محصولات مشابه در کاز

Agora Countertop Washbasin

Agora Countertop Washbasin

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Countertop Washbasin

Countertop Washbasin

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Countertop Washbasin

Countertop Washbasin

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Countertop Washbasin

Countertop Washbasin

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Freestanding Washbasin

Freestanding Washbasin

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Freestanding Washbasin

Freestanding Washbasin

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Freestanding Washbasin

Freestanding Washbasin

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Faraway Round

Faraway Round

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Square Washbasin

Square Washbasin

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Agora Bathtub

Agora Bathtub

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Geo

Geo

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Geo

Geo

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Geo Glass

Geo Glass

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Geo Tray

Geo Tray

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Grande

Grande

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Grande Angolo

Grande Angolo

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Grande Quadra

Grande Quadra

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Kaos

Kaos

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Kaos

Kaos

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Kaos

Kaos

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Minipool Built in Hot Tub

Minipool Built in Hot Tub

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Minipool Round Hot Tub

Minipool Round Hot Tub

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing

Morphing

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Free Ftanding

Morphing Free Ftanding

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Consolle

Morphing Consolle

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Muse Freestanding Bathtub

Muse Freestanding Bathtub

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Pool Faraway

Pool Faraway

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Quadrat Minipool

Quadrat Minipool

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Soft

Soft

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Vis a Vis

Vis a Vis

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Faraway Overhead Shower

Faraway Overhead Shower

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Faraway Shower Tray

Faraway Shower Tray

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Faraway Shower Wall Panel

Faraway Shower Wall Panel

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Faraway Shower Wall Panel

Faraway Shower Wall Panel

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Floor

Floor

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Floor

Floor

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Shower Columns

Shower Columns

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Waterwall

Waterwall

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Waterwall

Waterwall

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Waterwall

Waterwall

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Atollo Easy

Atollo Easy

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Avec Small

Avec Small

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Avec Toi

Avec Toi

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Kasmic Z1

Kasmic Z1

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Kasmic Z2

Kasmic Z2

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Wazebo

Wazebo

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Faraway Bathroom Cabinet

Faraway Bathroom Cabinet

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Steel 90

Morphing Steel 90

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Steel 90

Morphing Steel 90

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Tall Bathroom Cabinet

Morphing Tall Bathroom Cabinet

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Unit 90

Morphing Unit 90

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Unit 130

Morphing Unit 130

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Unit 180

Morphing Unit 180

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Wall Cabinet

Morphing Wall Cabinet

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Morphing Bathroom Mirror

Morphing Bathroom Mirror

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

Faraway Metal Coffee Table

Faraway Metal Coffee Table

--

شیرآلات و تجهیزات بهداشتی محصول ایتالیا

مشــــــاهده

پيشنهاد iranArchitects - محصولات ساختمانی

essehome
bagnodesign-stereo

Bagnodesign Stereo

طراحان ایده صدرا BAGNODESIGN

شیرآلات و تجهیزات سرویس بهداشتی

مشــــــاهده

bagnodesign-mliner

Bagnodesign M-Liner

طراحان ایده صدرا BAGNODESIGN

شیرآلات و تجهیزات سرویس بهداشتی

مشــــــاهده

پيشنهاد iranArchitects - برندهای ساختمانی

موکت زت

موکت زت

انواع موکت اداری، هتلی، تایل و رول

دریافت کاتالوگ

مشــــــاهده

هنر چیدمان ویرا
KWC

KWC

شیرآلات و تجهیزات سرویس بهداشتی

دریافت کاتالوگ

مشــــــاهده

پيشنهاد iranArchitects - محصولات به‌کار رفته در پروژه‌ها

دانلود کاتالوگ
جهت دريافت کاتالوگ ميبایست لاگين نموده و یا پس از ثبت آدرس ايميل در فرم مربوطه، کاتالوگ را دريافت نمائيد، لطفا روش دريافت کاتالوگ را انتخاب نمائيد:
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت جهت ایران‌آرشیتکتز محفوظ ميباشد.